Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 03/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. w dniu 29 grudnia 2008 roku w transakcji pakietowej na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie kupił 41.000 akcji SUWARY S.A. po średniej cenie 32,50 zł za jedną akcję / rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 30.12.2008 r./ Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2009-01-05

<< powrót