Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 01/2009 Informacja dotycząca stosowania Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W związku z raportem bieżącym nr 2/2008 z 11 stycznia 2008 roku Zarząd SUWARY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż zasada II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zgodnie z którą "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1" jest stosowana w ograniczonym zakresie. Spółka uruchomiła w deklarowanym terminie tj. 1 stycznia 2009 roku nową sekcję relacji inwestorskich w języku angielskim, ale nie wszystkie wymagane elementy zostały przetłumaczone, m.in. życiorysy zawodowe członków organów Spółki czy część dokumentów korporacyjnych. Nastąpi również opóźnienie w zamieszczaniu na stronie internetowej Spółki treści raportów okresowych i bieżących w języku angielskim przekazywanych po 1 stycznia 2009 roku. Spółka dołoży wszelkich starań, aby powyższe niedociągnięcia zostały w możliwie krótkim czasie naprawione.

2009-01-05

<< powrót