Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 56/2008 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2008 r. o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian dokonanych m.in. przez Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. w dniu 25 czerwca 2008 roku, w tym zmiany §6, §7 ust. 1 A, §8, §9, §11 ust. 1 i skreślenia §10 Statutu Spółki /sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/010811/08/561/. W związku z powyższym Spółka ponownie przekazuje do publicznej wiadomości, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 7 sierpnia 2008 roku tekst jednolity Statutu Spółki zawierający wymienione w zdaniu poprzednim zmiany. Załącznik: Statut SUWARY S.A.

2008-12-04

<< powrót