Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 54/2008 Przyznanie łącznej kwoty odszkodowania w wysokości 346 tys. EUR

Nawiązując do treści punktu 9 Informacji dodatkowej - raportu kwartalnego Q-3/2008 z dnia 04.11.2008 r. jak również treści raportów bieżących nr 36/2008 z dnia 16.07.2008 r., 38/2008 z dnia 24.07.2008 r. i 41/2008 z dnia 26.08.2008 r., a dotyczących reklamacji spółki Kemetyl Nederland B.V., Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano z STU Ergo Hestia S.A. ugodę dotyczącą wypłaty przez Ubezpieczyciela pozostałej kwoty odszkodowania. Strony czyniąc sobie wzajemne ustępstwa w zakresie zasadności i wysokości odszkodowania zgodnie ustalają, iż Ubezpieczyciel dokona dopłaty Ubezpieczonemu kwoty 98.623,64 EUR do wcześniej wypłaconej kwoty odszkodowania 247.776,36 EUR, tytułem wszystkich należności wynikających z umowy ubezpieczenia i zdarzenia polegającego na uszkodzeniu produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Spółkę pojemników Z pierwotnej kwoty roszczenia (731.719,43 EUR) w ramach ugody z Kemetyl Nederland B.V. Zarząd SUWARY S.A. wynegocjował jej obniżenie do kwoty 346.400 EUR, która to w całości zostanie pokryta odszkodowaniem STU Ergo Hestia S.A. Tym samym proces reklamacyjny pomiędzy SUWARY S.A. a Kemetyl Nederland B.V. został zakończony.

2008-11-06

<< powrót