Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 53/2008 NFI Midas S.A. zbył znaczący pakiet akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A., że w dniu 30 października 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie NFI Midas S.A. zbył 41.000 sztuk akcji "SUWARY" S.A. W wyniku transakcji uległ zmianie stan posiadania akcji "SUWARY" S.A. przez NFI Midas S.A. w stosunku do dotychczasowego o 4,89 %. NFI Midas S.A. posiadał 69.032 akcji "SUWARY" S.A., które stanowiły 8,23 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 69.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu "SUWARY" S.A. (8,23 % ogólnej liczby głosów w Spółce). W wyniku transakcji NFI Midas S.A. posiada 28.032 akcji "SUWARY" S.A., stanowiące 3,34 % kapitału zakładowego i uprawniających do 28.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu "SUWARY" S.A., co stanowi 3,34 % ogólnej liczby głosów.

2008-11-03

<< powrót