Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 34/2008 Zbycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż NFI Midas SA w dniu 30 czerwca 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbył 70.000 sztuk akcji "SUWARY" S.A. dnia 30 czerwca 2008 roku W wyniku transakcji uległ zmianie stan posiadania akcji spółki "SUWARY" SA przez NFI Midas S.A. w stosunku do dotychczasowego o 8,34% . NFI Midas SA posiadał 251 032 akcji "SUWARY" S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które stanowiły 29,91% kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i dawały 251 032 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. W wyniku transakcji NFI Midas S.A. posiada 181 032 akcji "SUWARY" S.A., stanowiące 21,57 % kapitału zakładowego i uprawniających do 181 032 głosów na walnym zgromadzeniu "SUWARY" S.A. , co stanowi 21,57% ogólnej liczby głosów.

2008-07-03

<< powrót