Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 11/2008 Konwersja 12.453 akcji imiennych Spółki.

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 marca 2008 roku podjął uchwałę nr 154/08, zgodnie z którą postanawia wyznaczyć na dzień 21 marca 2008 roku dodatkowy termin obsługi operacji konwersji akcji imiennych „SUWARY” S.A. oznaczonych kodem PLSUWAR00048 na akcje zwykłe na okaziciela oraz stwierdza, że po dokonanej w dniu 21 marca 2008 roku zamianie 12.453 akcji imiennych „SUWARY” S.A. oznaczonych kodem PLSUWAR00048 na akcje zwykłe na okaziciela, kodem PLSUWAR00048 oznaczonych jest 12.453 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

2008-03-19

<< powrót