Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 09/2008 Nabycie akcji "SUWARY" SA

Zarząd "SUWARY" SA informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanych transakcji w dniach 29.02.2008 r. - 04.03.2008 r. na akcjach "SUWARY" SA zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału tj. 29.02.2008 r. Pan Dariusz Orłowski posiadał 88.000 akcji, które stanowiły 10, 49% udziału w kapitale zakładowym oraz dawały prawo do 88.000 głosów na WZA spółki, co stanowiło 10,19% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Pan Dariusz Orłowski posiada 109.650 akcji, które stanowią 13,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 109.650 głosów na WZA spółki, co stanowi 12,69% w ogólnej liczbie głosów. Pan Dariusz Orłowski zawiadamia również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie jego zaangażowania kapitałowego w "SUWARY" SA.

2008-03-07

<< powrót