Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 09/2007 Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

Spółka SUWARY S.A. na podstawie otrzymanego w dniu 5 stycznia 2007 roku zawiadomienia informuje, że w związku ze zmianą ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A. w wyniku zdarzenia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2007 z dnia 04.01.2007 r. Pan Dariusz Orłowski przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A.
Przed wygaśnięciem uprzywilejowania 14.852 akcji imiennych serii A, Pan Dariusz Orłowski posiadał 44.500 akcji, które stanowiły 5,30% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do 44.500 głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A., co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W wyniku wygaśnięcia uprzywilejowania, o którym mowa powyżej, posiadane przez Pana Dariusza Orłowskiego 44.500 akcji stanowi 5,30% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 44.500 głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A., co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2007-01-05

<< powrót