Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 07/2008 Informacja o zasadzie ładu korporacyjnego, przyjętej do stosowania przez Spółkę.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż zgodnie z deklaracją zawartą w Oświadczeniu "SUWARY" S.A. w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie, opublikowanym w raporcie nr 2/2008 w dniu 10 stycznia 2008 roku , Spółka zamieściła w dniu dzisiejszym na swojej stronie internetowej (www.suwary.com.pl) w sekcji relacje inwestorskie życiorysy zawodowe członków organów Spółki. Tym samym ustał stan nieprzestrzegania zasady dotyczącej Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych – pkt 1.2) naszego Oświadczenia.

2008-02-29

<< powrót