Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 01/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanych transakcji w dniach 21-27 grudnia 2007 r. na akcjach "SUWARY" S.A., zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 10%. Przed zmianą udziału tj. 21.12.2007. Pan Dariusz Orłowski posiadał 77.780 akcji Spółki, które stanowiły 9,27% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do 77.780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,00% ogółu głosów w Spółce. Aktualnie Pan Dariusz Orłowski posiada 87.100 akcji, które stanowią 10,38% kapitału zakładowego oraz dają prawo do 87.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pan Dariusz Orłowski zawiadamia również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie jego zaaganżowania kapitałowego w "SUWARY" S.A.

2008-01-04

<< powrót