Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 50/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada 2007 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta w dniu 14 listopada 2007 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach sesyjnych 460 akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., po średniej cenie 55,83 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana poinformowała również, że inwestycja w akcje SUWARY S.A. ma charakter długoterminowy i nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki w przypadku zaistnienia możliwości nabycia akcji Spółki po atrakcyjnej cenie. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

2007-11-15

<< powrót