Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 40/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 sierpnia 2007 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybraną firmą jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A na podstawie §20 ust. 2 punkt.10 Statutu Spółki zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Umowa będzie zawarta na okres 1 roku i będzie dotyczyć przeglądu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A za lata 2001 – 2003.

2007-08-07

<< powrót