Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 33/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 roku Spółka otrzymała od Osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej SUWARY S.A. funkcję kierowniczą (Osoba zobowiązana) na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o sprzedaży przez tę Osobę akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem Osoba zobowiązana w ramach umowy cywilnoprawnej zbyła w dniu 18 czerwca 2007 roku 8.510 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Jednostkowa cena sprzedaży wyżej wymienionych akcji wyniosła 38,06 zł. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

2007-06-20

<< powrót