Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 16/2006 Uchylenie wyroku w sprawie praw poboru do akcji serii B

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 8 września 2006 roku Sąd Najwyższy Izba Cywilna na rozprawie w sprawie powództwa osób, które nabyły w 1997 roku prawo poboru do akcji serii B przeciwko SUWARY S.A. o zapłatę (sygn. akt II CSK 92/06) uwzględnił skargę kasacyjną, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu.

2006-09-11

<< powrót