Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 12/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2006 roku.
Liczba głosów; % udział w liczbie głosów na tym WZ; % udział w ogólnej liczbie głosów
Tadeusz Konieczny 51.268; 9,68%; 5,73%
Witold Kowalczuk 89.555; 16,92%; 10,02%
Henryk Owczarek 190.290; 35,95%; 21,29% w tym łącznie z
Ireną Traczyk-Owczarek 152.931; 28,89%; 17,11%
Marek Owczarek 43.975; 8,30%; 4,92%
Edyta Żmudzin 49.817; 9,41%; 5,57%
Kazimierz Żmudzin 36.653; 6,92%; 4,10%
Tadeusz Konieczny, Witold Kowalczuk, Marek Owczarek, Edyta Żmudzin oraz Kazimierz Żmudzin są stronami porozumienia zawartego w dniu 21.06.2004 roku. Strony porozumienia posiadały łącznie na tym zgromadzeniu 271.268 głosów, które stanowiły 51,25% głosów na tym zgromadzeniu i 30,35% ogólnej liczby głosów.

2006-07-04

<< powrót