Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 03/2006 Informacja o zamiarze nabycia akcji SUWARY S.A. przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd SUWARY S.A. otrzymał od pani Edyty Żmudzin, akcjonariusza posiadającego 48.152 akcje zwykłe na okaziciela SUWARY S.A., które reprezentują 5,74 % kapitału zakładowego i uprawniają do 5,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce, zawiadomienie następującej treści: „Działając na podstawie & 5 lit. (i) Porozumienia Akcjonariuszy spółki pod firmą SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) zawartego w dniu 21.06.2004 roku w Warszawie (zwane dalej „Porozumieniem”), niniejszym informuję, że zamierzam nabyć nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w terminie do 28.04.2006 roku.”

2006-03-24

<< powrót