Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 38/2004: NSA oddalił kasację decyzji KPWiG

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 roku nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych.

2004-11-18

<< powrót