Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 23/2005 Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd spółki SUWARY S.A. informuje o dokonaniu zmiany prognozowanych i przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2005 roku (raport bieżący nr 14/2005) wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2005. Zarząd Spółki, na podstawie osiągniętych wyników finansowych za 11 miesięcy oraz prognozowanych wyników miesiąca grudnia, dokonał korekty dotychczasowej prognozy w następujący sposób: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług w roku 2005 wyniosą 45 mln zł w stosunku do wcześniej prognozowanych 48 mln zł; - wynik finansowy netto osiągnie poziom 3 mln zł w stosunku do wcześniej prognozowanej wartości zysku netto w wysokości 2,2 mln zł. Ocenę realizacji powyższej prognozy Zarząd zaprezentuje w raportach okresowych.

2005-12-15

<< powrót