Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 19/2005 Zmiana terminów i rodzaju publikowanych raportów okresowych

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z połączeniem w dniu 27 września 2005 roku spółek tworzących grupę kapitałową, nie będą sporządzane i przekazywane do publicznej wiadomości raporty skonsolidowane. SUWARY S.A. począwszy od raportu za trzeci kwartał 2005 roku będzie publikować jednostkowe raporty okresowe.
Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- 4 listopada 2005 r. - jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2005 roku,
- 14 lutego 2006 r. - jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku,
- 15 maja 2006 r. - jednostkowy raport roczny za rok 2005.

2005-10-26

<< powrót