Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 16/2005 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż 5 września 2005 roku otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. w dniu 30 sierpnia 2005 roku biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2005. Wybraną firmą jest BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 523. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. na podstawie § 20 ust. 2 punkt 10 Statutu Spółki zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. BDO Polska sp. z o.o. dokonywała badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY za rok obrotowy 2004.

2005-09-06

<< powrót