Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 01/2005 Terminy przekazywania raportów okresowych.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2005 rok:
Skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne:
I kwartał - 16 maja 2005 r.
II kwartał - 16 sierpnia 2005 r.
III kwartał - 14 listopada 2005 r.
IV kwartał - 1 marca 2006 r.
Skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny - 30 września 2005 r.
Raporty roczne:
- jednostkowy - 15 maja 2006 r.
- skonsolidowany - 12 czerwca 2006 r.
Przypominamy, że w 2005 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości trzy raporty okresowe za rok obrotowy 2004:
1 marca 2005 r. - skonsolidowany "rozszerzony" raport kwartalny SA-QSr 4/2004,
16 maja 2005 r. - raport roczny SA-R 2004,
14 czerwca 2005 r. - skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004.

2005-01-14

<< powrót